Banner 02
Banner02

Chất lượng phòng khám đa khoa

Friday, 13/12/2019, 14:38 GMT+7

Qua đợt đanh giá “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP.HCM, phiên bản 3.0” do Sở Y tế xây dựng, Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV TM DV Y Tế Tân Bình (TANIMEDI) đã đạt được 3.74 điểm xếp hạng 12 trên tổng số 216 Phòng khám Đa khoa của TP.HCM.  với thang điểm tối đa là 5 điểm, các mức chất lượng được phân loại như sau: Dưới 2 điểm: đạt mức chất lượng kém; từ 2 đến dưới 2,5 điểm: đạt mức chất lượng trung bình; Từ 2,5 đến dưới 3 điểm: đạt mức chất lượng trung bình – khá; Từ 3 đến dưới 4 điểm: đạt mức chất lượng khá; Từ 4 điểm trở lên: đạt mức chất lượng tốt.

Kết quả: Có 06 phòng khám (2,9%) đạt mức chất lượng tốt; 42 phòng khám (20,8%) đạt mức chất lượng khá; 39 phòng khám (19,3%) đạt mức chất lượng trung bình – khá; 74 phòng khám (36,6% ) đạt mức chất lượng trung bình; 41 phòng khám (20,3%) đạt mức chất lượng kém.

Về ưu điểm, cần được phát huy và nhân rộng

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, Sở Y tế xây dựng “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP.HCM, phiên bản 3.0” có độ bao phủ rộng hơn, bao gồm các cơ sở pháp lý và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của phòng khám đa khoa, có yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí phiên bản 2.0.2, tuy nhiên, nhìn chung các phòng khám đã có nhiều nỗ lực trong việc tuân thủ các quy định chuyên môn, cải tiến chất lượng khám bệnh,


congly
TAG: