Banner 02
Banner02

Phòng khám mắt

Hoạt động theo Quyết định. Số : 19/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2013

Khám bệnh , chữa bệnh,  tư vấn , sơ cấp cứu các bệnh về Mắt

mat_1