Banner 02
Banner02

Phòng khám ngọai

Hoạt động theo Quyết định

1. Số : 19/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày  06/06/2013

2. Số : 111/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày  10/02/2015

Sơ cấp cứu ban đầu ngoại khoa, điều trị ngoại khoa cho người lớn và trẻ em. Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Tiết niệu, Thực hiện các Kỹ thuật Bó Bột ,Nẹp …..Ngoại Tiểu phẩu ..

ngoai_3

ngoai_2

Chấn thương chỉnh hình, Thực hiện các Kỹ thuật Bó Bột ,Nẹp …..

ngoai_1

Ngoại tiểu phẩu