Banner 02
Banner02

Phòng khám nhi

Hoạt động theo Quyết định. Số : 19/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày  06/06/2013

Sơ cứu , Khám bệnh chữa bệnh nội khoa đối với các bệnh chuyên khoa Nhi. 

NHI_2

nhi_1