Banner 02
Banner02

Phòng khám tai mũi họng

Hoạt động theo Quyết định Số : 19/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2013  

Chẩn đoán, điều trị các bệnh liên quan đến Tai Mũi Họng:

  •  Thực hiện nội soi Tai Mũi Họng
  • Viêm Tai Giữa, Viêm Tai Ngoài, Điếc Tai, Ù Tai…

  • Viêm Mũi, Viêm Xoang, Viêm Mũi Dị Ứng, Viêm Mũi Mạn Tính, Phì Đại Cuốn Mũi, Polyp Mũi, …

  • Họng:  Viêm Amidan, Viêm V.A, Viêm Họng Mạn Tính, Xơ Dây Thanh Quản, Polyp Thanh Quản…

  • Thực hiện nội soi Tai Mũi Họng

TMH_2

THM1

Thực hiện nội soi TMH