Banner 02
Banner02

Khám sức khỏe Công Ty Parapex

Wednesday, 21/03/2018, 10:31 GMT+7

Hình ảnh khám sức khỏe cho cán bộ nhân viện tại Công ty Parapex

z936689190493_453ef7af119b46d8e47731109bb60a22

z936689293996_9fc9c24e67fbb7b94ccf3295982d6dbe

z936689356496_a3cdcbb3495af353ca7d16068a3da6b0

z936689392467_9620541f9fd4bcf322c1d6d326b19b4d

z936689433140_fe83aa87246a9e837e7efabaeed60531

z936689485366_e4e02099baa0a305d5092a4e470f6cbe

z936689646430_c7d912538eac3cee8d4040e15b9ac2b9

z936689733302_da6f1d35f13ec23e03af8565d990fe46

z936689820137_f2b834baae1ba7fff1fa9f69b4266688


congly
TAG: