Cấp cứu 6 - 22h
08.54356.729
Thời Gian Khám Bệnh
Thứ 2  -  Thứ 7
Sáng  7h30 – 11h30
Chiều tối  13h – 20h30
Chủ nhật  7h30 – 11h30
Banner 02

Bảng giá

gia_bh_Page_1 gia_bh_Page_2 gia_bh_Page_3 gia_bh_Page_4 gia_bh_Page_5 gia_bh_Page_6