Cấp cứu 6 - 22h
08.54356.729
Thời Gian Khám Bệnh
Thứ 2  -  Thứ 7
Sáng  7h30 – 11h30
Chiều tối  13h – 20h30
Chủ nhật  7h30 – 11h30
Banner 02

Chất lượng phòng khám đa khoa

Thứ sáu, 13/12/2019, 14:38 GMT+7

Qua đợt đanh giá “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP.HCM, phiên bản 3.0” do Sở Y tế xây dựng, Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV TM DV Y Tế Tân Bình (TANIMEDI) đã đạt được 3.74 điểm xếp hạng 12 trên tổng số 216 Phòng khám Đa khoa của TP.HCM.  với thang điểm tối đa là 5 điểm, các mức chất lượng được phân loại như sau: Dưới 2 điểm: đạt mức chất lượng kém; từ 2 đến dưới 2,5 điểm: đạt mức chất lượng trung bình; Từ 2,5 đến dưới 3 điểm: đạt mức chất lượng trung bình – khá; Từ 3 đến dưới 4 điểm: đạt mức chất lượng khá; Từ 4 điểm trở lên: đạt mức chất lượng tốt.

Kết quả: Có 06 phòng khám (2,9%) đạt mức chất lượng tốt; 42 phòng khám (20,8%) đạt mức chất lượng khá; 39 phòng khám (19,3%) đạt mức chất lượng trung bình – khá; 74 phòng khám (36,6% ) đạt mức chất lượng trung bình; 41 phòng khám (20,3%) đạt mức chất lượng kém. Xem chi tiết tại http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/phong-kham-da-khoa/ket-qua-danh-gia-chat-luong-phong-kham-da-khoa-tren-dia-ban-thanh-pho-nam-2019-c15930-21632.aspx

 


congly
TAG: