Cấp cứu 6 - 22h
08.54356.729
Thời Gian Khám Bệnh
Thứ 2  -  Thứ 7
Sáng  7h30 – 11h30
Chiều tối  13h – 20h30
Chủ nhật  7h30 – 11h30
Banner 02

Phòng khám chuyên khoa Mắt

Hoạt động theo Quyết định. Số : 19/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2013 với các chức năng: khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc,giác mạc nông, chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo

mat_1