Cấp cứu 6 - 22h
08.54356.729
Thời Gian Khám Bệnh
Thứ 2  -  Thứ 7
Sáng  7h30 – 11h30
Chiều tối  13h – 20h30
Chủ nhật  7h30 – 11h30
Banner 02

Phòng khám chuyên khoa Ngọai

Hoạt động theo Quyết định số : 19/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày  06/06/2013 với chức năng: sơ cứu, cấp cứu ban đầu ngoại khoa; Khám và xử trí các vết thương thông thường; Mở u nang bã đậu, u nông nhỏ

Ngày 10/02/2015 Phòng khám chuyên khoa ngoại được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn Bó bột, tháo bột gãy xương nhỏ theo Quyết định số  111/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh 

ngoai_3

ngoai_2

Chấn thương chỉnh hình, Thực hiện các Kỹ thuật Bó Bột ,Nẹp …..

ngoai_1

Ngoại tiểu phẩu