Cấp cứu 6 - 22h
08.54356.729
Thời Gian Khám Bệnh
Thứ 2  -  Thứ 7
Sáng  7h30 – 11h30
Chiều tối  13h – 20h30
Chủ nhật  7h30 – 11h30
Banner 02

Phòng khám nội tổng hợp

Hoạt động theo Quyết định Số : 19/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2013 với chức năng : Sơ cứu , khám bệnh ,chữa bệnh các bệnh nội khoa thông thường không làm các thủ thuật chuyên khoa

Ngày 10/02/2015 Phòng khám chuyên khoa Nội được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện kỹ thuật điện tim và thực hiện các kỹ thuật nội soi tiêu hóa trên ( dạ dày ) chẩn doán theo quyết định số 111/QĐ-SYT của Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

 

IMG_05461

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TIM MẠCH 

Hoạt động theo Quyết định Số : 138/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/03/2016  với chức năng : Sơ cấp cứu , khám bệnh , chữa bệnh đối với các  bệnh chuyên khoa Nội Tim Mạch, thực hiện các kỹ thuật Siêu Âm Tim . 

noi2

PHÒNG NỘI SOI DẠ DÀY 

Hoạt động theo Quyết định Số : 111/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/02/2015  

Thực hiện các kỹ thuật Nội Soi Tiêu Hóa trên ( Dạ Dày ) : Chẩn đoán.

Nội soi can thiệp làm Clotest chẩn đoán H.Pylori

Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng.

nsdd_1

Phòng nội soi dạ dày

PHÒNG ĐO ĐIỆN TIM :

Hoạt động theo Quyết định Số : 111/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/02/2015  

Thực hiện Kỹ thuật Điện Tim