Cấp cứu 6 - 22h
08.54356.729
Thời Gian Khám Bệnh
Thứ 2  -  Thứ 7
Sáng  7h30 – 11h30
Chiều tối  13h – 20h30
Chủ nhật  7h30 – 11h30
Banner 02

Chuyên khoa Tai mũi họng

Hoạt động theo Quyết định Số : 19/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2013 với chức năng : khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu về tai mũi họng; cầm máu cam; lấy dị vật vùng tai mũi họng trừ dị vật thanh quản, thực quản

TMH_2

THM1

Thực hiện nội soi TMH