Cấp cứu 6 - 22h
08.54356.729
Thời Gian Khám Bệnh
Thứ 2  -  Thứ 7
Sáng  7h30 – 11h30
Chiều tối  13h – 20h30
Chủ nhật  7h30 – 11h30
Banner 02

Khám sức khỏe định kỳ Công ty PouYuen

Thứ năm, 22/03/2018, 13:10 GMT+7

z937617355894_e9d146297c5c4fd8082e03c2dd436ea5

z937617362100_37b3217e04b09ad9ad7ce36021a55826

z937617366793_907e86f1cb6b6898426b3cda69b7e4ba

z937617459957_b2d699f3aa749a732eeebb06adea0b09

z937617780984_3cb89748e90e47fbd86660bf27f47cbc

z937617789255_5656e80e5bd9f0f460ef805d702e6cd5

z937617903496_9245ed370cb832f6101119ebe5517277

z937617950834_8a1e563f6e501f282c58a1ffa92147c0

z937618107388_f61dc366b56ab5396f2748b3a4d59188

 

z937618107388_f61dc366b56ab5396f2748b3a4d59188_1

z937618173819_9ede632b5fbb5c643dc2e38c9fc090ea_1

z937619893310_9813583289fbfa3c24c866f627807fe9_1

z937619987711_a8826d3ae48c0cd9f91d0c97cd168728_1

z937621405555_d9ad5d9931a83f18c779d5fbbaa59a44_1

z937619895818_cd3eddf2b46ba253ef8a84f4abd15c32_1


congly
TAG: